Aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht

 • Contractuele geschillen 
 • Onrechtmatige daad 
 • Bouwgeschillen 
 • Aansprakelijkheid na ongeval 
 • Beroepsaansprakelijkheid (accountant, notaris, arts, advocaat, architect, vastgoedmakelaar, aannemer, apotheker, gerechtsdeurwaarder) 
 • Objectieve aansprakelijkheid (aansprakelijkheid voor gebrekkige zaak, productaansprakelijkheid, burenhinder) 
 • Verzekeringsrecht

Incasso, kredietrecht, tenuitvoerlegging en insolventie

 • Invordering van facturen 
 • Opstellen algemene voorwaarden 
 • Consumentenrecht 
 • Aanvraag gerechtelijke reorganisatie 
 • Bijstand inzake faillissement 
 • Collectieve schuldenregeling 
 • Nazicht van kredietovereenkomsten 
 • Bevrijding kosteloze borg

Personen- en familierecht

 • Echtscheiding 
 • Procedure voorlopige maatregelen
 • Vereffening-verdeling huwgemeenschap 
 • Erfrechtelijke geschillen en testamenten 
 • Adoptie en afstamming 
 • Jeugdrecht: omgangsrecht, alimentatie, ouderlijk gezag

Huurrecht, pachtrecht, bijzondere overeenkomsten

 • Huurgeschillen (woninghuur, gemene huur, handelshuur)
 • Pacht
 • Bezetting zonder recht noch titel
 • Erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik

Vastgoedrecht, ruimtelijke ordening, milieurecht

 • Erfdienstbaarheden Mede-eigendom en appartementsrecht 
 • Verkoop van onroerende goederen 
 • Ruimtelijke ordening (weigering / goedkeuring stedenbouwkundige- en milieuvergunning)

Fiscaal recht

 • Adviesverlening 
 • Bijstand t.o.v. de belastingadministratie 
 • Bijstand in procedure 
 • Fiscale regularisatie 
 • Vermogensplanning

Vennootschapsrecht

 • Bestuursaansprakelijkheid 
 • Aandeelhoudersconflicten 
 • Conflicten tussen bestuurders 
 • Adviesverlening 
 • Fusie en overname vennootschappen 
 • Aan- en verkoop van aandelen 
 • Opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten

Sociaal recht

 • Ontslagrecht 
 • Schijnzelfstandigheid 
 • Detachering werknemers 
 • Managementovereenkomsten

Strafrecht, verkeersrecht

 • Verkeersongevallen 
 • Dagvaarding politierechtbank 
 • Dagvaarding correctionele rechtbank
 • Voorlopige hechtenis 
 • Bijstand i.k.v. Salduz-wet

Informaticarecht

 • Adviesverlening 
 • Redactie en nazicht contracten