Sociaal recht

  • Ontslagrecht 
  • Schijnzelfstandigheid 
  • Detachering werknemers 
  • Managementovereenkomsten