Vastgoedrecht, ruimtelijke ordening, milieurecht

  • Erfdienstbaarheden Mede-eigendom en appartementsrecht 
  • Verkoop van onroerende goederen 
  • Ruimtelijke ordening (weigering / goedkeuring stedenbouwkundige- en milieuvergunning)