Huurrecht, pachtrecht, bijzondere overeenkomsten

  • Huurgeschillen (woninghuur, gemene huur, handelshuur)
  • Pacht
  • Bezetting zonder recht noch titel
  • Erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik