Vennootschapsrecht

  • Bestuursaansprakelijkheid 
  • Aandeelhoudersconflicten 
  • Conflicten tussen bestuurders 
  • Adviesverlening 
  • Fusie en overname vennootschappen 
  • Aan- en verkoop van aandelen 
  • Opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten